Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tietoa tukiperhetoiminnasta

Julkaistu 27.07.2015

Lapsiperheiden arki on tapahtumarikasta, mutta välillä myös vaativaa.

Tukiperhetoiminta on lastensuojelun tukitoimintaa lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi. Sen tavoitteena on tukea perhettä niin, että se jatkossa selviytyy omin voimin. Tukiperheissä tehdään ihan tavallisia asioita. Lapsi saa sieltä uusia virikkeitä, kavereita ja aikuissuhteita, jotka tukevat lapsen kasvua. Samalla tukiperhe auttaa vanhempia jaksamaan, tarjoamalla heille tilaisuuden hengähtää.

Tukiperhe on tavallinen perhe, jolla on:

 • aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
 • halua vastata lapsen tarpeisiin
 • suvaitsevaisuutta kohdata erilaisuutta
 • myönteinen elämänasenne
 • kyky keskustella avoimesti vaikeistakin asioista
 • joustavuutta
 • sitoutumista
 • yhteistyökykyä

Tukiperheiksi tarvitaan mukaan uusia ja erilaisia perheitä, koska tukiperhettä tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia tarpeita. Tukiperheen vanhemmat voivat olla nuoria tai vanhoja, lapsettomia tai heillä voi olla omia lapsia. Tukiperheenä voi toimia myös yksin asuva. Tukiperheellä toivotaan olevan halua ja aikaa olla lasten kanssa. Tukiperheeksi sitoutuminen on kaikkien perheenjäsenten yhteinen päätös. Jos olet kiinnostunut toimimaan tukiperheenä, ota yhteyttä Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikköön.

Tukiperheille lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää valmennusta, koulutusta sekä vertaistukea tehtävään

 

Milloin lapsi voi tarvita tukiperheen?

Tukiperhetarpeen taustalla voi olla:

 • vaikeudet lasten kasvatusasioissa
 • vaikeudet perheen ihmissuhteissa
 • vanhempien ero ja yksinhuoltajuus
 • vanhempien psyykkinen tai fyysinen väsymys
 • perheen elämäntilanteeseen liittyvät kriisit

 

Miten toteutetaan?

Mikäli lapsen kasvun tukemiseksi tarvitaan tukiperhettä sosiaalityöntekijä tutustuu lapseen, hänen vanhempiinsa ja perheen tilanteeseen. Kunnan sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä lastensuojelun kehittämisyksikköön, jotta lapselle löytyisi mahdollisimman sopiva perhe tukiperheeksi valmentautuneista perheistä.

Ennen tukisuhteen aloittamista lapsi ja vanhemmat käyvät tutustumassa tukiperheeseen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tuolloin on tärkeää puhua asioista, jotka vaikuttavat lapsen hoitoon ja elämään.Toiminnan alkaessa laaditaan tukiperhesuunnitelma, jossa määritellään tuen tarve, kesto ja toiminnan tavoitteet. Samalla sovitaan yhteistyökäytännöt, jotka helpottavat lapsen sopeutumista perheeseen.Tukisuhteet ovat aina yksilöllisiä, huomioon ottaen lapsen ikä ja tarpeet. Tukiperhesopimuksen tekevä kunta maksaa yleensä pienen palkkion ja kulukorvauksen toiminnasta tukiperheelle. Mikäli tarvitset lapsellesi tukiperheen, keskustele asiasta oman kuntasi sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Hae tukiperheeksi ja tukiperhekoulukseen

Tukiperheeksi hakevalle perheelle

 

 

Postita edellä mainitut lomakkeet täytettynä meille osoitteeseen: Siilinjärven kunta, P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikkö, Isoharjantie 6, rak. S1 3krs., 71800 Siilinjärvi
Lisätietoja tukiperhetoiminnasta antaa sosiaalityöntekijä Anna Mehtonen, puh. 044 740 1992 ja johtava sosiaalityöntekijä Tarja Pitkänen, puh. 044 740 1991